>Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek považovaný na legálnu konzumáciu alkoholu a tabaku.
V zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup na tieto stránky určený osobám starším ako 18 rokov.
Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho dátumu narodenia.
Vami zadané údaje o dátume narodenia sa na stránkach neukladajú ani sa iným spôsobom nespracovávajú.

Deň : Mesiac : Rok :

Na týchto webových stránkách sú výrobky s obsahom nikotínu, preto si najprv pozorne prečítajte priložený leták s informáciami tu.

Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou

Podľa platných zákonov je nákup niektorých druhov tovaru podmienený dosiahnutím veku 18 rokov.
Jedná sa o elektronické cigarety a plniace flaštičky s obsahom nikotínu.
K nákupu týchto tovarov je nutné overenie veku a to kuriérom pri prevzatí zásielky.
Všetky poskytnuté osobné údaje budú považované za dôverné a bude s nimi zaobchádzané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Bez splnenia tejto podmienky nie je možné nakupovať na stránke www.vapor.sk

www.vapor.sk info@vapor.sk +421 919 340565

Elektronická cigareta, zdravšia a lacnejšia alternatíva fajčenia

Elektronická cigareta, e-liquid, vision, Joyetech, Dekang, Liqua, Aramax, predaj